Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Rakennamme palvelujamme yhdessä helsinkiläisten kanssa. Tule luomaan kanssamme maailman vaikuttavinta paikkaa oppia!

 
Opinto-ohjaaja
 
Työavain 5-3596-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 06.02.2019 (päättyy 23.06.2019)
Hakuaika päättyy 12.12.2018  kello 16:00
Vesalan peruskoulu , Sakara 5 00940 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus / Perusopetuksen alueelliset palvelut
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Opinto-ohjaajan sijaisuus Vesalan peruskoulussa. Koulu on yhtenäinen peruskoulu jossa on vuosiluokat 1-9. Opinto-ohjaajan toimenkuvaan kuuluu vuosiluokkien 7.-9. ohjaus. Koulussa toimii myös toinen opinto-ohjaaja 2 pv/vko työparina. Etsimme yhteistyötaitajaa osaavaan joukkoomme.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: erinomaista yhteistyötaitoa ja perusopetuksessa vaadittavaa kielitaitoa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Rehtori Juha Juvonen
09 310 82732
juha.juvonen@hel.fi
 
Virka-apulaisrehtori Mimmi Veskoniemi
09 310 21838
mimmi.veskoniemi@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa