Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sosiaaliohjaaja, maahanmuuttoyksikkö, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-2164-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 14.12.2018  kello 16:00
Maahanmuuttoyksikkö , Työpajankatu 14 A 00580 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Maahanmuuttoyksikkö järjestää keskitetysti pakolaisten ja heihin rinnastettavien asiakkaiden kotoutumista tukevia sosiaalipalveluita sekä toimii asiantuntijana kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Haemme kahta sosiaaliohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Sosiaaliohjaaja toimii sosiaaliohjauksen asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa sekä erityisasiantuntijana maahanmuuttajien kanssa tehtävässä sosiaaliohjauksessa.

Sosiaaliohjaajien työtehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvonta ja ohjaus sekä siihen liittyvät psykososiaaliset tukitoimet ja asiakkaan psykososiaalisen tilanteen kartoitus yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Tarjoamme kaupungin hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun ja ammattiasi tukevaa koulutusta. Tarvittaessa avustamme työsuhdeasunnon hankkimisessa.
Katso lisää, mitä tarjoamme, alla kohdasta, Linkki lisätietoihin tai kopioi osoite selaimeen, https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/mita-tarjoamme/ .

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: viimeaikaista kokemusta kansainvälistä suojelua saavien asiakkaiden kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta sekä kotouttamispalvelujen tuntemista sekä hyvää paineensietokykyä ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa.
 
Luemme eduksi: hyvän kielitaidon.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2378,27
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75 h
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtava sosiaalityöntekijä Auli Suominen
09 310 46528
auli.suominen@hel.fi
040 648 5147
 
johtava sosiaalityöntekijä Mirva Vimpari
09 310 37561
mirva.vimpari@hel.fi
050 347 4656
 
 
 Hae paikkaa