Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin kuuluvat Helsingin sairaala, neljä eri palvelualuetta sekä selvitys, arviointi ja sijoitus -toiminta.
 
Sosiaalityöntekijä, HelppiSeniori, vakinainen
 
Työavain 7-2150-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 17.12.2018  kello 15:00
HelppiSeniori Lännen asiakasohjaus , Hiomotie 6 00380 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Selvitys, arviointi ja sijoitus
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Sinä sosiaalityön asiantuntija, meillä on avautumassa tilaisuus tehdä tulevaisuuden työtä ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi!

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas -ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä asiakasohjaustoiminta on aloitettu 1.2.2018. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. HelppiSenioriin on keskitetty seuraavat toiminnot:

• ikääntyneiden neuvonta
• ohjaus
• laaja-alainen palvelutarpeen arviointi
• palveluohjaus
• palveluiden järjestäminen
• päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun – periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työsi kohdentuu erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työssäsi sinua tukee neljä sosiaalityöntekijäkollegaa sekä koko moniammatillinen tiimimme, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, kotihoidon ohjaaja sekä asiakasohjausyksikön esimies.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta sekä kykyä oppia uutta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Haastattelun yhteydessä sinulla on mahdollisuus tavata ja haastatella tulevia työkavereitasi.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-2150-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3045,35
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h15min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
kotihoidon ohjaaja Birgitta Maanonen
09 310 233 14
birgitta.maanonen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa