Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä 90 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 13 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto tarjoavat koulutusta ja palveluita nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa. Oppilaitoksissa toteutetaan myös räätälöityjä kokonaisuuksia yrityksille. Oppilaitoksissa opiskelee noin 16 000 opiskelijaa yli 50 eri ammattiin. Henkilöstöä on noin 1000.
 
Tuntiopettaja, Johtamis- ja esimieskoulutusten tuntiopettaja
 
Työavain 5-3568-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 11.12.2018  kello 12:00
Stadin aikuisopisto , Teollisuuskatu 23 00510 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Tehtävään kuuluu johtamisen, esimiestyön ja yrittäjyyden tutkinto-opiskelijoiden ohjaus sekä näyttöjen arviointiin liittyvät tehtävät.

Tehtävä sisältää myös asiakkuuksien hankintaa ja hoitamista.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote.

Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet, suoritettu opettajan koulutus ja työelämäkokemus tehtävää vastaavalla alalla.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 13 § ja 17 § mukaisesti.
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.
Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: - koulutusjärjestelmän tuntemusta
- hyvää pedagogista osaamista
- vankkaa johtamis- ja esimiestutkintojen tuntemusta
- johtamis- ja esimieskoulutusten ohjaus- ja arviointikokemusta
- vankkaa osaamista työelämässä tarvittavista alan ammattitaidoista
- kokemusta opetus- ja ohjaustyöstä ammatillisella toisella asteella
- oppisopimusjärjestelmän tuntemista
- kokemusta henkilökohtaistamisesta
- vahvoja suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja
 
Luemme eduksi: - kehittämis- ja verkosto-osaamisen
- vahvat organisointitaidot
- hyvät työyhteisön vuorovaikutustaidotPalvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
sopimusala OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus osio C, liite 1

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Sari Slöör
040 334 0963
sari.sloor@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa