Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Johtamis- ja esimieskoulutusten tuntiopettaja
 
Työavain 5-3563-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 11.12.2018  kello 12:00
Stadin aikuisopisto , Teollisuuskatu 23 00510 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Tehtävään kuuluu johtamisen, esimiestyön ja yrittäjyyden opetus, opiskelijoiden ohjaus sekä näyttöjen arviointiin liittyvät tehtävät.
Tehtävä sisältää myös asiakkuuksien hankintaa ja hoitamista.

Virkasuhteen alussa on koeaika.

Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote.

Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet, suoritettu opettajan koulutus ja työelämäkokemus tehtävää vastaavalla alalla.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 13 § ja 17 § mukaisesti.
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.
Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: - koulutusjärjestelmän tuntemista
- hyvää pedagogista osaamista ja tutkintojen tuntemista
- johtamis- ja esimieskoulutusten ohjaus- ja arviointitaitoja
- vankkaa osaamista työelämässä tarvittavasta alan ammattitaidoista
- kokemusta opetustyöstä ammatillisella toisella asteella
- oppisopimusjärjestelmän tuntemista
- kokemusta henkilökohtaistamisesta
- vahvoja suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja

 
Luemme eduksi: - kokemus viestintä ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta
- hyvät työyhteisön vuorovaikutustaidotPalvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
sopimusala OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus osio C, liite 1

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Sari Slöör
040 334 0963
sari.sloor@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa