Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Vastaava ohjaaja, Malmin lastenkoti, vakinainen
 
Työavain 7-2132-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 13.12.2018  kello 16:00
Malmin lastenkoti, Karviaistien pienyksikkö , Karviaistie 3  00700 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Malmin lastenkotiin haetaan vakituista vastaavaa ohjaajaa 1.2.2019 alkaen.

Vastaava ohjaaja toimii lähiesimiehenä yhdessä Malmin lastenkodin pienyksiköistä, jossa on kaksi pienkotia. Pienkodissa on 4 lasta. Hoitohenkilökuntaa pienyksikössä on yhteensä 11 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja.

Malmin lastenkoti tarjoaa erityistason laitoshoitoa. Malmin lastenkotiin sijoitetaan lapsia jotka hyötyvät pienistä lapsiryhmistä ja tarvitsevat vahvan struktuurin. Lapsilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, psyykkistä oireilua, koulunkäynnin ongelmia, kehityshäiriöitä ym.

Vastaava ohjaaja johtaa ja vastaa pienyksikkönsä hoito- ja kasvatustyöstä Malmin lastenkodin linjausten mukaisesti. Vastaavan ohjaajan tehtävään kuuluu pienyksikkönsä henkilökunnan työvuorosuunnittelu ja työn organisointi. Vastaava ohjaaja vetää sekä osallistuu laajalti verkostotyöhön. Perheiden kanssa tehdään laajalti yhteistyötä ja Malmin lastenkodissa järjestetään kerran vuodessa perheleiri. Vastaava ohjaaja huolehtii pienyksikkönsä osalta vaikuttavuuden arviointityön suunnitelmallisesta toteuttamisesta ja seurannasta.

Vastaava ohjaaja osallistuu lastenkodin esimieskokoukseen, jossa suunnitellaan ja tehdään päätöksiä koko lastenkodin toimintaan liittyen. Malmin lastenkodin viiden pienyksikön vastaavat ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja kokoontuvat säännöllisesti työn organisoinnin merkeissä.

Malmin lastenkodissa on kehittämismyönteinen työote, jota myös edellytetään tehtävään valitulta. Vastaava ohjaaja tekee pääsääntöisesti päivävuoropainotteisia työvuoroja, mutta myös jonkin verran iltavuoroja ja joitakin viikonloppuvuoroja.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai muu soveltuva opistoasteinen tutkinto.
Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: kokemusta lastensuojelutyöstä sekä esimiestyöstä vähintään 2 vuotta. Hyvää tietämystä ja ymmärrystä erilaisista lasten pyykkisistä oireiluista ja muista häiriötiloista. Lähiesimiehellä tulee olla positiivinen asenne työhön ja kiitettävät vuorovaikutustaidot.
 
Luemme eduksi: lähiesimiestyö edellyttää joustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2 492,52 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45min/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
lastenkodin johtaja Sari Hämäläinen
050 402 0884
sari.hamalainen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa