Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikön jälkihuolto, määräaikainen
 
Työavain 7-2127-18
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 21.12.2018 (päättyy 01.11.2019)
Hakuaika päättyy 10.12.2018  kello 16:00
Maahanmuuttoyksikön jälkihuolto , Mikkolankuja 6 00680 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme maahanmuuttoyksikön jälkihuollon tiimiin sosiaalityöntekijän perhevapaan sijaista ajalle 21.12.2018-1.11.2019. Aloitus voi olla myös 1.1.19 lukien.

Helsingin maahanmuuttoyksikkö on järjestänyt keskitetysti helsinkiläisten pakolaistaustaisten ja heihin rinnastettavien asiakkaiden kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja jo 26 vuotta.
Maahanmuuttoyksikön jälkihuollon tiimi on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2017. Tiimi tarjoaa lastensuojelulain (2007/417) 12 luvun mukaiseen jälkihuoltoon rinnastettavia tukitoimia ja palveluja. (ks. myös Laki kotoutumisen edistämisestä, 2010/1386, 26§).

Maahanmuuttoyksikön jälkihuollon asiakkaina voivat olla Helsingissä asuvat, ilman huoltajaa alaikäisinä Suomeen saapuneet, oleskeluluvan saaneet, 18-21-vuotiaat nuoret sekä kiintiöpakolaisina alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleet 18-21-vuotiaat nuoret.
Jälkihuollon palveluiden piiriin voi siirtyä tietyin ehdoin myös alle 18-vuotiaana esimerkiksi Helsingin kaupungin perheryhmäkodista itsenäistyvät nuoret tai suoraan ryhmäkodista kaupunkiin muuttaneet, juuri oleskeluluvan saaneet vielä alle 18-vuotiaat nuoret. Nuoria tuetaan itsenäiseen elämään.

Maahanmuuttoyksikön jälkihuollossa työskentelee tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaajaa ja kaksi psykologia. Työtilat sijaitsevat Helsingin kaupungin perheryhmäkodin yhteydessä Pakilassa. Asiakkaita voidaan ottaa vastaan myös Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskuksessa, jossa muu Maahanmuuttoyksikön toiminta sijaitsee.

Sosiaalityöntekijän tehtäviä ovat mm. palvelutarpeen arvioinnit, asiakassuunnitelmien tekeminen ja täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen. Keskeistä työskentelyssä on nuorten psykososiaalinen tukeminen ja verkostotyöskentely.

Ryhmätyönohjaus tiimille on noin kerran kuukaudessa ja sosiaalityöntekijät osallistuvat maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijöiden ammatillisiin kokouksiin.

Maksamme kielilisää 40 e/kk. Lisäksi tarjoamme HSL:n asointilipun.
Helsingin kaupunki vuokraa työntekijöilleen myös työsuhdeasuntoja. Tarkemmat tiedot työsuhdeasunnoista ja niiden hakemisesta löytyvät Stadin asunnot -sivustolta.

Hae tiimiin, jossa on hyvä ja innostunut ilmapiiri!

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana, jotta voimme tehdä päätökset pian rekrytoinnin päätyttyä.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: riittävän englannin kielen taidon ja sosiaalityön osaamista.
 
Luemme eduksi: kokemuksen maahanmuuttajien ja/tai nuorten parissa tehdystä työstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3045,35 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min/ vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
johtava sosiaalityöntekijä Heli Härkönen
040 334 6414
heli.harkonen@hel.fi
09 310 46992
 
johtava sosiaalityöntekijä Mirva Vimpari
050 347 4656
mirva.vimpari@hel.fi
09 310 37561
 
 
 Hae paikkaa