Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Opettaja, matkailualan ammatinopettaja
 
Työavain 5-3520-18
Vakinainen virkasuhde  alkaen 01.01.2019
Hakuaika päättyy 11.12.2018  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto , Prinsessantie 2 00820 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Matkailualan opetus- ja ohjaustyö ja sen suunnittelu opettajatiimissä, opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät työtehtävät (HOKS), kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun
asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 13 § ja 17 § mukaisesti. Kelpoisuus tulee
saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vaadittava opettajan kelpoisuus tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi.

Tehtävän alussa on koeaika.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: 
- tuoretta opettajakokemusta matkailualan toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
- ohjelmapalvelualan osaamista tai kokemusta oppaan tai aktiviteettiohjaajan työstä
- monipuolista ja vahvaa matkailualan käytännön osaamista
- monipuolisia pedagogisia taitoja; kykyä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, digitaalisia oppimisalustoja sekä verkostoja
- pääkaupunkiseudun matkailualan työelämän vahvaa ja ajantasaista tuntemista
- kykyä ja taitoa kohdata erilaisia oppijoita ja toimia yhteistyössä opiskelijahuoltoon liittyvien verkostojen kanssa
- hyviä työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisissa tiimeissä
 
Luemme eduksi: 
- palveluhenkisyyden
- suunnittelu- ja organisointitaidot
- englannin kielen taidon
- Wilma-opiskelijahallintojärjestelmän käyttötaidot

 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Koulutuspäällikkö Christina Pelli
0503589655
Ma-pe klo 15-16
 
 
 Hae paikkaa