Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Opettaja, Ravintola- ja catering-alan ruokatuotannon opetus
 
Työavain 5-3517-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 11.12.2018  kello 16:00
Stadin ammatti- aikuisopisto , Prinsessantie 2 00820 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Ravintola- ja cateringalan ruokatuotannon opetus- ja ohjaustyöt ja niiden suunnittelu opettajatiimissä, opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä HOKS-työ, kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi.

Etsimme joukkoomme ravintola- ja cateringalan ruokatuotannon opettajaa Prinsessantien toimipaikkaamme Roihuvuoreen. Prinsessantien toimipaikan ravintola- ja cateringalalla opiskelee noin 650 opiskelijaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 13 § ja 17 § mukaisesti. Kelpoisuus tulee
saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vaadittava opettajan kelpoisuus tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi.

Tehtävän alussa on koeaika.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Monipuolista ja tuoretta opettajakokemusta ravintola- ja cateringalalta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, hyviä pedagogisia taitoja, kykyä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä sekä digitaalisia oppimisalustoja sekä verkostoja, kykyä ja taitoa kohdata erilaisia oppijoita ja toimia yhteistyössä opiskelijahuoltoon liittyvien verkostojen kanssa sekä hyviä työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisissa tiimeissä.
 
Luemme eduksi: Työkokemuksen ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta ja työotteesta. Luemme myös eduksi kokemuksen kielitietoisesta opetuksesta sekä alan hyvistä työelämäverkostoista pääkaupunkiseudulla. Arvostamme yrittäjyysosaamista sekä monipuolista työkokemusta ravintola- ja cateringalan ruokatuotannon työstä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Koulutuspäällikkö Dan Koskinen
0503863755
dan.koskinen@edu.hel.fi
Ma-pe klo 15-17
 
 
 Hae paikkaa