Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat avohuollon tukitoimet, lasten sijaishuolto sekä lasten ja nuorten jälkihuolto. Lastensuojelun tehtävänä on lasten oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
 
Sosiaaliohjaaja, Perhekuntoutus, vakinainen
 
Työavain 7-2100-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 17.12.2018  kello 16:00
Päivämuotoinen perhekuntoutus , Retkeilijänkatu 4 00980 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme perhekuntoutukseen sosiaaliohjaajaa vakinaiseen tehtävään 7.1.2019 alkaen.

Perhekuntoutus kuuluu lastensuojelun palveluihin. Perhekuntoutusta toteutetaan päivämuotoisena- ja ympärivuorokautisena perhekuntoutuksena. Sosiaaliohjaajan tehtävä sijoittuu päivämuotoiseen perhekuntoutukseen.

Perhekuntoutuksella pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perhettä tuetaan niissä arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa perheellä on todettu olevan vaikeuksia. Verkostoyhteistyöllä tuetaan perhettä löytämään ja vahvistamaan omia läheis- ja viranomaisverkostojaan.

Päivämuotoista perhekuntoutusta toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona ja perheen omassa toimintaympäristössä. Palvelua räätälöidään huomioiden koko perheen kokonaisvaltainen tuen tarve. Työtä tehdään työparityöskentelynä.

Perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: kokemusta lastensuojelutyöstä ja valmiutta tehdä tarvittaessa ilta- ja viikonlopputyötä.
 
Luemme eduksi: aikaisemman kokemuksen kotiin vietävästä perhetyöstä. Monipuolisen kielitaidon.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2452,50 e/ kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Yleistyöaika
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
vastaava ohjaaja Kirsti Gerdt
09 310 46767
kirsti.gerdt@hel.fi
 
perhekuntoutuksen päällikkö ts. Jaakko Syrjälä
09 310 54853
jaakko.syrjala@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa