Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvat psykiatria- ja päihdepalvelut, päivystys, suun terveydenhuolto sekä terveysasemat ja sisätautien poliklinikka.
 
Osastonlääkäri, Malmin sairaala, päivystys, vakinainen
 
Työavain 7-2045-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 17.12.2018  kello 16:00
Malmin sairaala, päivystys , Talvelantie 6 00700 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut / Päivystys
Lääkärit
 
Tehtävän kuvaus: Malmin ja Haartmanin päivystysyksiköihin kuuluvat yhteispäivystys, päivystys- ja valvontaosastot sekä kolme päivystystä tukevaa vuodeosastoa. Yhteispäivystyksessä toimii ympärivuorokautisesti sisätautipäivystys, perustason kirurginen päivystys ja psykiatrinen päivystys sekä virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys. Päivystystoimintaa tukevat lisäksi kardiologinen yksikkö sekä anestesiologinen ja Malmin sairaalassa geriatrinen päivystys.

Haemme osastonlääkäriä vakinaiseen virkaan Malmin sairaalan päivystykseen.

Panostamme voimakkaasti toimintamme kehittämiseen, mm. moniammatilliseen tiimityöhön ja kotiutustoimintaan. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja HUS:n kanssa.

Työhösi kuuluu päivystysyksikön potilastyö ensisijaisesti päivystyspoliklinikalla, valvonnassa ja päivystysosastolla sekä toiminnan kehittäminen ja erikoistuvien lääkäreiden ohjaus. Tehtävään kuuluu päivystysvelvollisuus. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä työskentelemme moniammatillisena tiiminä.

Tarjoamme sinulle hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja henkilöstöedut. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Helsingin päivystykset siirtyvät HUS:iin 7.1.2019, minkä jälkeen nyt täytettävä virka sijoittuu HUS Akuutin tulosyksikköön.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-2045-18. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. )Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla, ensisijaisesti päivystyslääketieteen tai sisätautien erikoislääkärin tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 4731,67 e/ kk
Sopimusala: LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min/vko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
ylilääkäri Arto Tennilä
050 402 2918
arto.tennila@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa