Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sosiaalityöntekijä, sijaisuus
 
Työavain 7-1965-18
Määräaikainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 11.12.2018  kello 15:00
Lännen aikuissosiaalityö , Hopeatie 6 00440 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Lännen aikuissosiaalityössä on haettavana sosiaalityöntekijän sijaisuus ajalle 12.12.18 - 31.7.2019 virkaa.

Lännen aikuissosiaalityössä toimii kaksi tiimiä. Haemme työntekijää tiimiin 1. Tiimi 1: een kuuluu kolme sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaaja, kaksi etsivän lähityön sosiaaliohjaajaa, yhdyskuntatyöntekijä sekä asukastilan ohjaaja sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimien kesken pyrimme tekemään yhä enemmän yhteistyötä ja tarkoituksena on kokeilla alkuvuodesta 2019 uutta työmallia.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti apua tarvitsevien yli 30-vuotiaiden helsinkiläisten kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen työskentely niin, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdään sosiaalityön suunnitelma.

Asiakastapaamiset voivat olla toimistossa, asiakkaan kotona tai muussa paikassa. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämänalueiden muutosta vaativiin kohtiin, joita voivat olla mm. kriisit, päihteet, työttömyys, terveys, sosiaaliset suhteet, asuminen tai talous. Teemme myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä.

Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukseen ja liikkuvaan työhön. Tämän lisäksi työntekijän tukena on kokenut ja osaava tiimi. Toimistotapaamisten ja kotikäyntien lisäksi työ sisältää viranomais- ja verkostotyötä.

Toimipiste sijaitsee Pohjois-Haagan juna-aseman vieressä hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Tarjoamme liukuvan työajan ja kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työnkuvaa ja tiimityötä. Haagan toimipisteessä työntekijöillä on omat työhuoneet.
Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolista koulutusta. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon saamisessa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1361-18. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Luemme eduksi: Hyvät vuorovaikutustaidot, paineensietokyvyn, asiakaslähtöisen työorientaation sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3045,35 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Johtava sosiaalityöntekijä Johanna Moll
050 3474937
johanna.moll@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa